Uitleenreglement

 • Deelname aan de Foto-Art Uitleen kan op ieder gewenst moment
  aanvangen en geschiedt door ondertekening van het contract.
 • Deelnemers verplichten zich tot het lenen van fotowerken voor
  tenminste1 jaar.
 • Deelname kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging.
  De opzegtermijn is 3 maanden voor het verstrijken van de jaarperiode.
 • De minimale uitleentermijn van een fotowerk is drie maanden
 • De vergoeding voor het lenen van fotowerken dient telkens
  voorafgaand aan een periode van 3 maanden te worden voldaan
  Deelnemers ontvangen daartoe een factuur.
 • De fotowerken worden niet meer verstrekt indien men achterstallig is in
  de betaling.
 • De fotowerken zijn all-risk verzekerd, m.u.v. lijst- en glaswerk. Bij
  beschadiging of vermissing van lijst- en glaswerk wordt dit verhaald
  op de deelnemer.
 • De fotowerken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron
  of op een vochtige plaats worden gehangen.
 • De fotowerken mogen niet aan direct zonlicht worden blootgesteld.
 • Het abonnement wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.
 • De fotowerken blijven ten allen tijde eigendom van AZ-Fotografie tenzij
  aangekocht.

Contact

anja@az-fotografie.nl


Alle beelden op deze site zijn auteurs rechterlijk beschermd. © AZ-Fotografie 1999-2024